În baza Dispoziției Primarului General al Municipiului Chișinău nr.410-d din 09.09.2022 ,, Cu privire la organizarea campaniei de salubrizare de toamnă în municipiul Chișinău”,  în temeiul ordinului DGETS nr.1285 din 19.09.2022 ,, Cu privire la organizarea și desfășurarea  campaniei de salubrizare de toamnă în perioada 20.09-30.11.2022, în cadrul instituției au loc  acțiuni de salubrizare și amenajarea teritoriului instituției.

Administrația instituției asigură:

  • Aprovizionarea cu necesarul pentru efectuarea salubrizării;
  • Salubrizarea și amenajarea spațiilor verzi de pe teritoriul aferent/adiacent instituției;
  • Organizarea plantării arborilor și arbuștilor, săparea peluzelor;
  • Organizarea și desfășurarea săptămânală, în ziua de vineri Zi sanitară, cu participarea activă a cadrelor didactice, personalului auxiliar cât și a voluntarilor (inclusiv elevi) la igienizarea încăperilor instituției, salubrizarea și amenajarea teritoriilor aferente/adiacente instituției;