Viziunea Gimnaziului nr.65, Condriţa este ,,crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea dezvoltării individuale a fiecărui elev beneficiar al sistemului educaţional”.

Viziunea Gimnaziului nr.65, Condriţa este justificată prin educaţia pentru calitate, eficienţă şi interes pentru valorile umanitare.

            În vederea realizării acestei viziuni, misiunea noastră pentru perioada 2020-2025 este să promovăm principiile unui management de calitate, să realizăm un climat educaţional de calitate, să respectăm principiul egalităţii şanselor în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale a fiecărui elev.

Aceasta se va realiza prin:

  • Ascultarea opiniilor şi necesităţilor tuturor factorilor implicați;
  • Conducerea instituției noastre într-un mod transparent;
  • Administrarea resurselor noastre într-un mod eficient.

Valorile promovate în Gimnaziul nr.65, Condriţa sunt:

  • patriotism cultivat în spiritul şi fapta unei profesiuni de credinţă, consolidată pe tradiţia istorică şi culturală, contribuim la realizarea unui viitor pentru generaţiile viitoare.
  • integritate – însuşirea de a fi şi de a acţiona cinstit şi corect;
  • dreptatea şi echitatea – măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de şanse;
  • meritul – asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituționale;
  • responsabilitatea profesională şi socială – încurajează membrii să se distingă prin activism şi implicare în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi cetăţenie responsabilă;
  • spirit de echipă – conştientizarea faptului că, împreună, suntem cu mult mai buni.