Lunarul dedicat creației compozitorului E.Doga

 ,,85 de primăveri ale maiestrului Eugen Doga”

În temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.15/1 din 28.12.2021 ,,Cu privire la declararea anului 2022-Anul cultural  Eugen Doga” , scrisorii DGETS nr.01.18/537 din 22.02.2022, în incinta Gimnaziului nr.65, Condrița în perioada 01-31 martie 2022 s-a realizat lunarul dedicat creației compozitorului E.Doga  ,,85 de primăveri ale maiestrului Eugen Doga”.

Pe parcursul lunii s-au desfășurat concursuri de interpretare, recitaluri, expoziții de lucrări inspirate din creația compozitorului , precum și ore publice desfășurate în clasele gimnaziale de către profesorul de educația muzicală pe tema: ,,Mărțișor cultural pentru Eugen Doga.