Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane!

Conform scrisorilor Primăriei Municipiului Chișinău nr.05-106/5894 din 29.09.2021, Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 24-78-118-6925 din 20.09.2021, scrisoarea nr.01-18/4012 din 11.10.21 al DGETS, ordinul nr.43-ab,,Cu referire la desfășurarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, în Gimnaziul nr.65, Condrița s-a desfășurat Campania națională Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane în perioada 18-25 octombrie.

În perioada acestei săptămâni s-au desfășurat mai multe activități:

  • Informarea elevilor privind lansarea Campaniei de luptăîmpotrivatraficului de ființeumane
  • OrganizareașidesfășurareaConcursul de esee, poezii la tema,,Nu- traficului de ființeumane!’’
  • OrganizareașidesfășurareaConcursului de postere la tema ,, Omulîmpotrivaomului’’

Expoziție de desene,,Deschideochii’’

  • Oganizareașidesfășurareaorei,,Luptaîmptrivatraficului de ființeumane’’ la disciplinaDezvoltareapersonală
  • Discuții/ dezbateri ,, Traficul de ființeeste INUMAN’’
  • Proiectareafilmelor informative ,,Luptaîmpotrivaființelorumane’’
  • TotaluriledesfășurăriiSăptămânii de luptăîmpotrivatraficului de ființeumane

Activitățileorganizate au fostdesfășurateînclaseleprimareșigimnaziale.Toțielevii s-au implicatactivși au datdovadă de responsabilitateînrealizareaacțiunilorpropuse.