Decada Circulației Rutiere

Gimnaziu nr. 65, Condrița

Siguranța rutieră este o problemă socială majoră de interes comun în Republica Moldova, ce implică viețile omenești, calitatea acestora și economia țării.    Reieșind din acest context, în scopul formării și dezvoltării competențelor și a comportamentului responsabil la elevi în traficul rutier, în perioada de 15.09.2021-17.09.2021, în Gimnaziu nr.65  s-a desfășurat Decada Circulației Rutiere. În baza unui plan de activități, în Instituție  s-au organizat concursuri de desene, sesiune informativă realizată prin intermediul unui sait de socializare din motivul situației pandemice create la moment,excursii. Activitățile au avut drept scop menținerea siguranței deplasării elevilor  pe drumurile publice, prevenirea implicării acestora în accidentele de circulație, precum și formarea deprinderilor de comportare civilizată a pietonilor și participanților la trafic.

În prima zi a desfășurării Decadei Circulației Rutiere, diriginților li s-au oferit suport didactic pentru a aduce la cunoștință elevii despre:

Reguli de educațierutieră: învațăsemnalele!

Reguli de educațierutieră: stop,asigură-teșitraversează!

Reguli de educațierutieră: nu alergapestradă!

Reguli de educațierutieră: întotdeaunafolosireatrotuarelor!

Reguli de educațierutieră: traversămpetrecerea de pietoni!

Reguli de educațierutieră: nu scoateniciodatămâna din mașină!

Reguli de educațierutieră: nu traversămîncurbă!

Reguli de educațierutieră: siguranțapebicicletă!

Reguli de educațierutieră: siguranțaîntr-o mașinăce se aflăînmers!

Reguli de educațierutieră: nu tegrăbi!

În cadrul activității, elevii și-au actualizat cunoștințele în domeniul circulației rutiere. Sesiunea de informare, desfășurată de diriginți, a contribuit la conștientizarea de către elevi a riscurilor la care se pot expune în cazul nerespectării regulilor de circulație rutieră.

Înceadeadouaziactivitățile au debutat cu concursul de desene în clasele a I-a și II-a  „Viața are prioritate”, în clasa a III-a „Atenție, pietoni!” la care elevii     și-au manifestat solidaritatea cu cei care respectă regulile de circulație, au demonstrat că înțeleg care sunt pericolele străzii și  conștientizează cum pot fi evitate. Colajele  tematice propuse pentru expoziția  organizată de elevii  claselor a V-a  a VI-a și a VIII-a „Siguranță și responsabilitate în stradă” ilustrează modele de comportament corect, în conformitate cu regulile de circulația rutieră, și modalități de  reducere a riscului rutier  în caz de situații excepționale.

De asemenea, toți elevii au avut posibilitatea să urmărească pe panourile de pe holurile instituției prezentările elevilor tuturor claselor care au realizat  posterele cu tematici diferite

Continuând o experiență de colaborare deja existentă, activitatea practică desfășurată în perimetrul Instituției, în data de 10 septembrie a facilitat  înțelegerea profundă de către elevi a indicatoarelor de circulaţie şi a marcajelor necesare deplasării în siguranţă a copiilor spre şi de la şcoală.

Astfel de activități ale participanților la procesul educativ contribuie la formarea unor deprinderi stabile de comportament în condiții de siguranță pe străzi, la fortificarea abilităţilor practice în domeniul securităţii traficului rutier și reprezintă o garanție a securității lor în viitor.