În contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu COVID-19, membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) au decis declararea stării de urgență în sănătate publică la nivel național, începând cu 10 septembrie 2021 și până la 30 octombrie 2021.

CNESP a stabilitnoimăsuri de sănătatepublicăpentrulimitarearăspândiriiinfecției COVID-19 încadrulevenimentelorpublicedesfășurateînaer liber, darși a celorînspațiiînchise.Astfel, persoanele cu vârsta de peste 18 anivor fi admise la spectacole, concerte, festivaluri, înincintateatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, a cluburilor de noapte, ringurilor de dans etc., la prezentareaunuia din documentele:

  • certificatul de vaccinareîmpotriva COVID-19, cu schema completă de vaccinare (pesuport de hârtiesauîn format digital), valabildupă o perioadă de 14 zile de la finalizareaschemei de vaccinare;
  • rezultatulnegativ al testului RT-PCR, nu maivechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid, nu maivechi de 48 de ore;
  • concluziamedicalăceconfirmăcăpersoana a suportat COVID-19 înperioadacuprinsăîntre a 15-a ziși a 180-a zi (6 luni);
  • actconfirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, valabilpedurata a 90 de zile de la data efectuăriiinvestigației.

Comisia a maidispuscaautoritățile din domeniulordiniipubliceșiapărăriinaționalesăintensificeacțiunile de monitorizare a respectăriimăsurilor de prevenireși control a infecției COVID-19, atât de cătrepersoanelefizice, câtșijuridice.

Detalii…Hotărâre nr. 61 din 09 septembrie 2021 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ